การประชุมคณะกรรมการประเมินและตรวจผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการประเมินและตรวจผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินและตรวจผลงานเพื่อขอรับตราพระราชทาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
โดยมี นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และนายวัลลภ วิบูลย์กูล รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ให้คำแนะนำในการตรวจผลงาน และเชิญที่ปรึกษาการตรวจผลงานได้แก่ ศน.วนิดา อุปธารปรีชาและครูยุพิน มูลเมือง ข้าราชการบำนาญ ร่วมกับคณะกรรมการครูปฐมวัยทีมงานวิทยาศาสตร์น้อยในสังกัด ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ครบรอบการประเมิน และเพิ่มเติม จำนวน 49 โรงเรียน โดยมี ว่าที่พันตรีสมชาย อินทร์ขำ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ นางรุจิรา เทพอาจ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดูแลสนับสนุนการทำงานในครั้งนี้ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *